Izraelita temető - Nagykanizsa

látnivalók Nagykanizsán

Izraelita temető - Nagykanizsa

Az Ady Endre utcában fekvő temető, amit a köznyelv zsidó-temetőként említ. Az 1780-as években, az akkori Izraelita temető, amely a mai vasútállomás felvételi épülete mellett volt, megtelt, ezért a hitközség gróf Batthyány Lajostól, a város kegyurától 100 négyszögöl telket kért az új temető számára.

E telket megkapták, s ezt követően, immár a temető mai helyén 1786-ban megkezdődött a temetkezés. E sírkert téglalap alakú, nagysága nyolc katasztrális holt. Gesztenyefasoros főút osztja ketté, a mellékutak osztják tovább több, mint harminc parcellára. A temetőkert nyilvántartókönyve mintegy 4 ezer halottat tüntet fel. Ez a temetőrész a jelenlegi temető északkeleti részén található. Idővel a temető területe tovább bővült.

A sírkert jelentős értékű síremlékeivel, nívós kertészeti megoldásaival, jó karbantartásával a gazdag nagykanizsai hitközség törődésére vallott. A legrégibb, a 18. század végéról való síremlékek közül néhány még ma is megtalálható. A sírkövek a 19. század közepéig héber, majd a 20. század elejéig leginkább német nyelvűek voltak, de köztük magyar feliratúak is akadtak. Utána a sírkőszövegek leingkább magyar nyelvűek, de kevés német nyelvű is létezik. Valamennyi sírkövön héber felirat is olvasható.

A temetőhöz szervesen kapcsolódik a város egyik legszebb helyi védettségű épülete, a ravatalozó, amit 1883-ban ekletktikus stílusban építettek. A második világháború alatt az épület megsérült, a helyreállításra hosszú évtizedeken át nem volt pénz. Fő homlokzatát négy beépített korintoszi oszlop tartja.

Az oszlopok timpanont tartanak, amelyen héberül és magyarul is olvasható az "Izraelita temető" felirat. A középső főbejáratot régen vasrács zárta le, ma vaskapuja van, innen két lépcső vezet az előcsarnokba. Tovább haladva két fekete kapun át juthatunk a szertartásterembe. A helyiség természetes megvilágításáról nagy méretű ablakok gondoskodnak. Az épület fő homlokzatához két kisebb épület kapcsolódik.

A temetőt is több alkalommal érték háborús károk. Először a szabadságharc idején, amikor is 1848 októberében hadicselekmények színhelyévé vált. A második világháborúban a vasútállomás elleni légitámadás során rongálódott meg. A háború idején a helyi zsidóságot Németországba hurcolták el. A hitközség 1944-ben tagjainak kilencven százalékát elveszítette.

A háború után a visszatért kis számú zsidóság keveset tudott áldozni a temető fenntartására. A sírkövek letöredeztek, szétmállottak, és az ezeket körülvevő növényzet túlburjánzott. Végül is a ravatalozó és sírkert 1994-ben kezdődött helyreállítási munkái 1995 őszén fejeződtek be. A felújításban jelentős szerepet vállalt a hitközség vezetője: Katzenbach Ferencné.
 • 

  Nagykanizsai látnivalók

  • Inkey kápolna - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   1768-ban épült, négykaréjos alaprajzú centrális barokk műemlék kápolna. Inkey Boldizsár, családjának talán legjelent...

  • Hevesi Sándor Művelődési Központ - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   A város szülöttéről, Hevesi Sándorról elnevezett művelődési központ 1976-ban átadott épületének tervezője Erdélyi...

  • Magtár és Kiskastély - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   Az Erzsébet tér 15. szám alatti ház udvarának keleti oldalán látható egy késő barokk stílusú emeletes épület. 1800 k...

  • Alsóvárosi templom és kolostor - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   Az alsóvárosi templom, hivatalos nevén Szent József plébániatemplom, a város legértékesebb műemléke. 1702-14 között ...

  • Romlott-vár - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   A várostól 3 km-re fekszik a köznyelvben csak Romlott-várként emlegetett erősség.

   A helyi mondának több vált...

  • Török-kút - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   A műemlékjegyzékben műemlék jellegűként nyilvántartott díszkút nyolcszögletű medencéje a hagyomány szerint török k...

  • Várkapu emlékmű - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   Kanizsa egykori várának emléket állító alkotás a Vár úton áll. Az európai jelentőségű kanizsai várat osztrák utas...

  • Vasútállomás - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   A városnak az az 1861-ben átadott épületegyüttese, ami elkészültekor az ország egyik legforgalmasabb pályaudvara volt. A ...

  • Medgyaszay Ház - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   Ami ma nekünk természetes, száz éve még jócskán világcsodának számított. Jegyet váltunk és beülünk egy elsötétít...

  • Református templom - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   Vécsey Barnabás városi mérnök tervei szerint Kalmár Zoltán építési vállalkozó kivitelezésében, az úgynevezett róma...

  • Bajer (az egykori Muskátli) Cukrászda - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   A Kölcsey utca és a Deák tér sarkán álló szecessziós stílusú épület, melynek földszintjén egykor a Muskátli Cukrás...

  • Izraelita temető - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   Az Ady Endre utcában fekvő temető, amit a köznyelv zsidó-temetőként említ. Az 1780-as években, az akkori Izraelita temet...

  • Jézus Szíve templom - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   Korábban a helyén temető állt, amit 1784-ig használtak. 1764-ben Nepomuki Szent János tiszteletére egy kisebb barokk temet...

  • MAORT-telep - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   A Sétakert szomszédságában a város által felújított területen az 1940-es években felépített, képében országosan is ...

  • Milleneumi sétakert - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   A Sétakert a város legnagyobb területű, 4 hektáros parkja. Már az 1850-es években létezett egy városi sétatér-alapítv...

  • Erzsébet tér - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   A város főtere. 1927-ig piac működött itt. 1927-ben a városrendezési terv már dísztérnek tekintette, ekkor nyerte el mai...

  • Dél-Zalai Takarékpénztár székháza és a bazár-udvar - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   Az épületek helyén 1881 előtt Kiss József gombkötő emeletes háza állt, valószínűleg itt lakott Hoffmann Mór tanár, s...

  • Vasemberház - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   A város földesura építtette a XVIII. század közepén barokk stílusban, később klasszicista vonásokat is nyert. Eredetile...

  • Kereskedelmi Kaszinó - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   1835-ben 60 taggal alapítottak egy szervezetet Kaszinó néven, aminek első elnöke Darás József volt. Az egyesület alapszab...

  • Turulmadár - Nagykanizsa

   Nagykanizsa
   1933. év pünkösdjén impozáns ünnepség keretében avatták föl a Turulmadarat, Árpád nemzetségének totemállatát, vala...

  oldalak: 1 | |
  
   
Település ismertető
 • Nagykanizsa

  Nagykanizsa közepes méretű megyei jogú város Zala megyében. A Nagykanizsai kistérség központjaként számos tel...

Szállások Nagykanizsánés környékén


Telefon: (+36) 1 255 2200
hétfő-péntek 9-17 óráig
E-mail: info@utisugo.hu